10/04/2010

Drame

www.umListe officiel des victimes.1. Kaczyński Lech, prezydent RP2. Kaczyńska Maria, Małżonka Prezydenta RP3. Kaczorowski Ryszard, b. Prezydent RP na uchodźstwie4. Agacka-Indecka Joanna, Przewodniczący Naczelnej Rady Adwokackiej5. Bąkowska Ewa, wnuczka Gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego6. Błasik Andrzej, Dowódca Sił Powietrznych RP7. Bochenek Krystyna, wicemarszałek Senatu RP8. Borowska Anna Maria, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji9. Borowski Bartosz, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji10. Buk Tadeusz, Dowódca Wojsk Lądowych RP11. Chodakowski Miron, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego12. Cywiński Czesław, Przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy AK13. Deptuła Leszek, przedstawiciel Parlamentu RP (PSL)14. Dębski Zbigniew, osoba towarzysząca15. Dolniak Grzegorz, przedstawiciel Parlamentu RP (PO)16. Doraczyńska Katarzyna, osoba towarzysząca17. Duchnowski Edward, Sekretarz Generalny Związku Sybiraków18. Fedorowicz Aleksander, tłumacz języka rosyjskiego19. Fetlińska Janina, senator RP20. Florczak Jarosław, funkcjonariusz BOR21. Francuz Artur, funkcjonariusz BOR22. Gągor Franciszek, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego23. Gęsicka Grażyna, przedstawiciel Parlamentu RP (PIS)24. Gilarski Kazimierz, Dowódca Garnizonu Warszawa25. Gosiewski Przemysław, przedstawiciel Parlamentu RP (poseł PiS)26. Gostomski Bronisław, ks. prałat27. Handzlik Mariusz, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP28. Indrzejczyk Roman, Kapelan Prezydenta RP29. Janeczek Paweł, funkcjonariusz BOR30. Jankowski Dariusz, Biuro Obsługi Kancelarii Prezydenta RP31. Jaruga-Nowacka Izabela, przedstawiciel Parlamentu RP (SLD)32. Joniec Józef, Prezes Stowarzyszenia Parafiada33. Karpiniuk Sebastian, przedstawiciel Parlamentu RP (PO)34. Karweta Andrzej, Dowódca Marynarki Wojennej RP35. Kazana Mariusz, Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ36. Kochanowski Janusz, Rzecznik Praw Obywatelskich37. Komornicki Stanisław, Przedstawiciel Kapituły Orderu Virtutti Militari38. Komorowski Stanisław Jerzy, Podsekretarz Stanu w MON39. Krajewski Paweł, funkcjonariusz BOR40. Kremer Andrzej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych41. Król Zdzisław, Kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1987-200742. Krupski Janusz, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych43. Kurtyka Janusz, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej44. Kwaśnik Andrzej, Kapelan Federacji Rodzin Katyńskich45. Kwiatkowski Bronisław, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP46. Lubiński Wojciech, lekarz prezydenta RP47. Lutoborski Tadeusz, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji48. Mamińska Barbara, Dyrektor w Kancelarii Prezydenta RP49. Mamontowicz-Łojek Zenona, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji50. Melak Stefan, Prezes Komitetu Katyńskiego51. Merta Tomasz, Podsekretarz Stanu w MKiDN52. Mikke Stanisław, Wiceprzewodniczący ROPWiM53. Natalli-Świat Aleksandra, przedstawiciel Parlamentu RP (PiS)54. Natusiewicz-Mirer Janina, osoba towarzysząca55. Nosek Piotr, funkcjonariusz BOR56. Nurowski Piotr, szef PKOL57. Orawiec-Löffler Bronisława, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji58. Osiński Jan, Ordynariat Polowy Wojska Polskiego59. Pilch Adam, Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe60. Piskorska Katarzyna, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji61. Płażyński Maciej, Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"62. Płoski Tadeusz, Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego63. Potasiński Włodzimierz, Dowódca Wojsk Specjalnych RP64. Przewoźnik Andrzej, Sekretarz ROPWiM65. Putra Krzysztof, wicemarszałek Sejmu RP66. Rumianek Ryszard, Rektor UKSiW67. Rybicki Arkadiusz, przedstawiciel Parlamentu RP68. Sariusz-Skąpski Andrzej, Prezes Federacji Rodzin Katyńskich69. Seweryn Wojciech, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji70. Skrzypek Sławomir, Prezes Narodowego Banku Polskiego71. Solski Leszek, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji72. Stasiak Władysław, szef Kancelarii Prezydenta RP73. Surówka Jacek, funkcjonariusz BOR74. Szczygło Aleksander, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego75. Szmajdziński Jerzy, wicemarszałek Sejmu RP76. Szymanek-Deresz Jolanta, przedstawiciel Parlamentu RP77. Tomaszewska Izabela, osoba towarzysząca78. Uleryk Marek, funkcjonariusz BOR79. Walentynowicz Anna, legendarna działaczka Solidarności80. Walewska-Przyjałkowska Teresa, Fundacja „Golgota Wschodu”81. Wassermann Zbigniew, przedstawiciel Parlamentu RP82. Woda Wiesław, przedstawiciel Parlamentu RP83. Wojtas Edward, przedstawiciel Parlamentu RP84. Wypych Paweł, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP85. Zając Stanisław, senator RP86. Zakrzeński Janusz, wybitny polski aktor87. Zych Gabriela, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji88. Michałowski Dariusz, poseł RP89. Pogródka-Więcławek Agnieszka, funkcjonariusz BORLISTA CZŁONKÓW ZAŁOGI90. Protasiuk Arkadiusz, Kapitan91. Grzywna Robert, członek załogi92. Michalak Andrzej, członek załogi93. Ziętek Artur, członek załogi94. Maciejczyk Barbara, stewardessa95. Januszko Natalia, stewardessa96. Moniuszko Justyna, stewardessa

17:39 Écrit par cheana dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.